Op het OSOSS symposium spraken we met Bart Knubben, adviseur van het OSOSS programma over de juridische aspecten van free en open source software. We bespreken de definitie van open source licenties en wat deze zo anders maakt vanuit het perspectief van gebruikers.

We gaan dieper in op de licentiewijzer van het OSOSS programma dat bedoeld is om overheidsinstanties te helpen bij het begrijpen en selecteren van open source licenties. We bespreken daarom ook de belangrijkste open source licenties (GPL, LGPL, MPL, AL en BSD), die hierin allemaal zijn opgenomen. Verder gaat Bart in op de nieuwe Europese open source license (EUPL) en de toekomstige versie van de meest gebruikte open source licentie, de GPL versie 3.

We raken kort het onderwerp software patenten aan, al is duidelijk dat Bart zich op dit punt niet tot een uitspraak wil laten verleiden.

Video
Video: [MP4][WMV]

De OSOSS website biedt enige achtergrondinformatie over dit onderwerp. Ook heeft Bart een eigen website waar hij af en toe aandacht besteedt aan de juridische en in mindere mate de economische aspecten van open source software. Hier zijn twee scripties en een aantal artikelen van zijn hand te lezen. Ook bevat de pagina een aantal nuttige links over dit onderwerp.