OSOSS 2005: Modernisering GBA

January 20 2006, 14:16

In een van de laatste interviews van het OSOSS Symposium ‘Open Doen’ spreken we (~8min) met Gerrit Slot. Gerrit is technisch architect en werkzaam binnen het programma modernisering Gemeentelijke BasisAdministratie (mGBA) van stichting ICTU.

De nieuwe basisadministratie wordt voor alle gemeentes verplicht. Bovenop deze GBA kunnen zij zelf hun eigen systemen bouwen. Bij de nieuw te bouwen basisadministratie staat het gebruik van open standaarden dan ook voorop. Daarnaast zal ook uitvoerig gebruik gemaakt worden van open source software.

Video
Video: [MP4][WMV]

Aan het einde vragen we in hoeverre ook derden toegang kunnen krijgen tot dit systeem. In het verleden is hier soms over te doen geweest. Zie Netkwesties: Uitstapje: naar de gemeentelijke basis administratie, en Bits of Freedom: Zalm: banken krijgen toegang tot GBA.

OSOSS 2005: Sebastian Kügler

January 16 2006, 9:48

Sebastian Kügler vertelt in dit interview (~11min) over twee van zijn projecten: Codeyard en EuroQuis.

Codeyard is concept om informatica-onderwijs leuker te maken. Op de website van codeyard kunnen middelbare scholieren in hun eigen open source projecten samenwerken. Op deze manier wil codeyard primair de lol van open source ontwikkeling overbrengen. De software hoeft niet voor derden nuttig te zijn, moet wel open source zijn.

EuroQuis is bezig met een Europees certificatiesysteem genaamd E*OS3. Deze standaard is bedoeld om leveranciers van diensten en producten rondom free en open source software te beoordelen. Op deze wijze weten bedrijven wat voor ICT-dienstverlener ze in huis halen.

Video
Video: [MP4][WMV]

In het interview worden de sponsors van Codeyard genoemd: Stichting NLnet, IBM en Capgemini. Die laatste geeft scholieren tot 15 februari te tijd zich in te schrijven voor de Capgemini Open Source Award.

OSOSS 2005: Keynote spreker Bert Mulder

January 12 2006, 9:29

Tijdens het OSOSS-symposium spreken we (~7min) met Bert Mulder, die in ons interview reflecteert op het nut en de problemen van open standaarden. Bert is lector aan de Haagse Hogeschool op het gebied informatie, technologie en samenleving. Tevens is hij eigenaar van het bedrijf de Informatiewerkplaats.

In zijn visie zijn standaarden vooral communicatiestandaarden. Hierdoor gaan we niet allemaal uniform werken, maar is het juist mogelijk onafhankelijker samen te werken. Een belangrijke boodschap is ook dat standaarden vaak niet gebruiksklaar zijn, maar in veel gevallen vorm gegeven moeten worden.

Video
Video: [MP4][WMV]

Een aantal genoemde standaarden: BPEL, XBRL. Excuses voor de achtergrondgeluiden in de eerste minuut.

OSOSS 2005: Mark Bressers

January 9 2006, 12:37

We spreken in dit interview (~9min) met Mark Bressers. Hij is oud-programmamanager van het OSOSS-programma en heeft de start van het programma in 2003 meegemaakt. We blikken terug op de gebeurtenissen van de afgelopen jaren en hoe de houding ten opzichte van open standaarden en open source software is veranderd.

Op dit moment is Mark betrokken bij een ander programma van de ICTU, te weten eFormulieren. We spreken kort over het doel van dit programma om administratieve lasten voor burgers en bedrijven terug te dringen.

Video
Video: [MP4][WMV]

In het interview worden verder genoemd: de wedstrijd voor meest open overheidsorganisatie, de winnaar van deze wedstrijd DigiD van Den Haag en tot slot het uitwisselplatform.

16 jan 10:05 | Mark is inmiddels uitgeroepen tot Jonge ambtenaar van het jaar 2005.

OSOSS 2005: A7

January 5 2006, 13:47

Op het OSOSS symposium spraken we met Bouke Koelsta van Footmark en programma manager van het A7 project. A7 is project van 5 Groningse gemeentes (Marum, Grootegast, Haren, Winschoten en Reiderland) met vergelijkbare omvang en ICT en die langs de snelweg A7 zijn gelegen.

In het project is gekeken naar de mogelijkheid en kosten van een overstap naar open source op de desktop. De inschatting aan het einde van het project is dat migratie op de desktop €300 per werkplek zou kunnen besparen.

Video
Video: [MP4][WMV]

Het project is opgenomen als voorbeeldproject een de OSOSS database van voorbeeldprojecten.

OSOSS 2005: Raul Pesch van Microsoft

January 2 2006, 16:59

In dit interview (~12min) spreken we met Raul Pesch van Microsoft over open standaarden. Een bijzonder opvallend bericht eind vorig jaar was het feit dat Microsoft de specificaties voor enkele bestandsformaten van de nieuwe versie van MS Office zou publiceren en aan zou melden bij standaardorganisaties ECMA en ISO.

De voorgenomen openheid omtrent de bestandsformaten van Word, Excel en Powerpoint genaamd Office Open XML was groot nieuws, omdat de geslotenheid van deze bestandsformaten tot nu toe zorgde voor een stevige vendor lock-in. Ondanks alle moeite bleek het voor concurrenten in de praktijk niet altijd mogelijk complexe Office bestanden feilloos te openen. Dit is nu verleden tijd.

Microsoft reageert hiermee op het OASIS Open Document Format (ODF). Dit is een vrij te gebruiken office bestandsformaat op basis van bestaande open standaarden. Deze standaard wordt volledig ondersteund door OpenOffice.org. Belangrijke directe aanleiding was ongetwijfeld de beslissing van de staat Massachusetts in de USA. Deze leek eerder ODF te verkiezen op grond van diens openheid. Met haar zet slaat Microsoft voorstanders van ODF een belangrijk argument uit handen.

Microsoft bewijst met deze zet zijn klanten een grote dienst. Het is wachten is welk antwoord IBM, Sun, Novell en Adobe als ondersteuners van het Open Document Format hierop zullen geven.

Video
Video: [MP4][WMV]

In het interview worden genoemd: de positieve reactie van Lawrence Rosen, advocaat en schrijver van het inmiddels vrij te downloaden en zeer toegankelijke boek Open Source Licensing, als ook de negatieve reactie van Simon Phipps, Chief Open Source Officer van Sun. Raul verwijst tevens naar de eerdere openheid rond C# en .Net.